Archiwum (do grudnia 2014)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Instalacja systemu monitoringu miejskiego w Parku wypoczynku rodzinnego im. Armii Krajowej w Węgrowie” (II podejście)

  Węgrów, dnia 28.11.2014 r.     FE. 271.1.9.9.2014     Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy deszczowych oraz przebudowa przepustu w mieście Węgrów”

  Węgrów, dnia 05.11.2014 r. FE. 271.1.10.5.2014         Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Instalacja systemu monitoringu miejskiego w Parku wypoczynku rodzinnego im. Armii Krajowej w Węgrowie

Węgrów, dnia 22.10.2014 r. FE. 271.1.9.5.2014         Burmistrz Miasta Węgrowa o unieważnieniu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację [...]

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego Kontrakt socjalny Twoją szansą - etap II współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez CPS Węgrów - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Węgrów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego Kontrakt socjalny Twoją szansą - etap II współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [...]

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Ochrona terenów Osiedla Północne w Węgrowie przed wodami opadowymi i podsiąkowymi

  Węgrów, dnia 04.08.2014 r. FE. 271.1.7.5.2014   Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Ochrona terenów Osiedla [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Modernizacja i budowa placów zabaw w Węgrowie (II podejście)”

Węgrów, dnia 10.06.2014 r. FE. 271.1.6.9.2014     Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja i budowa placów [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Modernizacja i budowa placów zabaw w Węgrowie

Węgrów, dnia 06.05.2014 r.  FE. 271.1.6.4.2014 Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja i budowa placów [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego o małą gastronomię i sanitariaty wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz wyznaczenie miejsc parkingowych na istniejącym parkingu przy Zalewie (II podejście)"

  Węgrów, dnia 18.04.2014 r.    FE. 271.1.3.11.2014   Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Budowa ulic oraz rozbudowa parkingu w Węgrowie

Węgrów, dnia 06.05.2014 r.   FE. 271.1.5.7.2014   Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa ulic oraz rozbudowa [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn."Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Węgrowa"

Węgrów, dnia 05.05.2014 r. FE. 271.1.4.10.2014 Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Rozbudowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego o małą gastronomię i sanitariaty wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz wyznaczenie miejsc parkingowych na istniejącym parkingu przy Zalewie

Węgrów, dnia 28.03.2014 r.  FE. 271.1.3.5.2014  Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku wypożyczalni [...]

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Węgrowa

Węgrów, dnia 11.04.2014 r.   FE. 271.1.2.17.2014   Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.      „Odbiór i [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Dostawa samochodu fabrycznie nowego 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (II podejście)

Węgrów, dnia 12.02.2014 r. FE. 271.1.2.11.2014    Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa samochodu fabrycznie [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Dostawa samochodu fabrycznie nowego 9-cio osobowego , przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich"

  Węgrów, dnia 30.01.2014 r.  FE. 271.1.1.6.2014 Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa samochodu fabrycznie [...]

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn. " Zakup energii elektrycznej czynnej dla Miasta Węgrów i Gminy Zareby Kościelne"

Węgrów, dnia 20.11.2013 r.   FE. 271.13.6.2013 Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zakup energii elektrycznej czynnej [...]

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Węgrowa".

Węgrów, dnia 17.12.2013 r.   Miasto Węgrów Ul. Rynek Mariacki 16 07-100 Węgrów     FE. 271.12.10.2013       Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Przebudowa i remont chodników w mieście Węgrów

Węgrów, dnia 22.10.2013 r. FE. 271.11.5.2013 Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont chodników w [...]

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn. Świadczenie usługi edukacyjnej w ramach projektu Szkoła uczy, wychowuje, pomaga - cykl zajęć dodatkowych dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Węgrowie -etap II

                                                                                                                              [...]

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn."Budowa wodociągu w Węgrowie - Nowiny, Szamoty"

Węgrów: Budowa wodociągu w Węgrowie - Nowiny, Szamoty OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Numer ogłoszenia w BZP: 361492 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół w Węgrowie w roku szkolnym 2013/2014"

Węgrów, dnia 21.08.2013 r. FE. 271.8.5.2013 Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół w Węgrowie w [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Letnie i zimowe utrzymanie miejskich: dróg oraz chodników, placów, parkingów i skwerów w granicach administracyjnych Miasta Węgrowa

Węgrów, dnia 12.08.2013 r.   FE. 271.5.7.2013 Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Letnie i zimowe utrzymanie miejskich: [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Wykonanie pełnej dokumentacji technicznej: Rozbudowa drogi gminnej Nr 420866W - ulicy Gajowej w Węgrowie"

Węgrów, dnia 25.07.2013 r.     FE. 271.7.7.2013     Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Wykonanie pełnej dokumentacji [...]

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z dwoma wpustami ulicznymi w ulicy Piłsudskiego

Węgrów, dnia 24.07.2013 r.     FE. 271.6.7.2013         Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji [...]

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn."Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w mieście Węgrów" - II podejście

  FE. 271.4.6.2013   Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w mieście [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Letnie i zimowe utrzymanie miejskich: dróg oraz chodników, placów, parkingów i skwerów w granicach administracyjnych Miasta Węgrowa

Węgrów, dnia 01.07.2013 r.   FE. 271.5.4.2013  Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Letnie i zimowe utrzymanie [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn."Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w mieście Węgrów"

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w mieście Węgrów” [...]

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Węgrowa"

Węgrów, dnia 03.06.2013 r.  Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Żagana w Węgrowie na odcinku od ulicy Zwycięstwa do Szkoły Podstawowej"

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Żagana w Węgrowie na odcinku od ulicy Zwycięstwa do Szkoły [...]

Przetarg nieograniczony na wykonanie pełnej dokumentacji technicznej na: Zadanie 1. Przebudowa - remont parkingu miejskiego w Węgrowie wraz z drogą przejazdową pomiędzy ulicą Mickiewicza a ul. Wyszyńskiego, Zadanie 2. Budowa ulicy Strefowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Gdańską do skrzyżowania z ulicą Słoneczną.

Węgrów, dnia 29.04.2013 r. Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Wykonanie pełnej dokumentacji technicznej na: Zadanie 1 [...]

Informacja o wyniku przetargu

Wynik czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Węgrowie przy ul. Racławickiej oznaczonej numerem ewidencyjnym 5046/4 [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Rekonstrukcja historyczna Bitwy pod Węgrowem - Węgrów 2013

Węgrów, dnia 17.12.2012 r.  Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rekonstrukcja historyczna Bitwy pod Węgrowem - [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Rozbudowa monitoringu miejskiego w Węgrowie – etap II"

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Węgrowie – etap II” za najkorzystniejszą [...]

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn. "Budowa odcinka ulicy Słonecznej w Węgrowie od skrzyżowania z ulicą Partyzantów do 0+092,5 km"

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa odcinka ulicy Słonecznej w Węgrowie od skrzyżowania z ulicą Partyzantów do [...]

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa monitoringu miejskiego w Węgrowie - etap II"

Węgrów, dnia 22.10.2012 r.   Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Węgrowie [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Budowa wodociągu Grudzie I ul. Gdańska w Węgrowie - etap III"

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu Grudzie I ul. Gdańska w Węgrowie – etap III” za [...]

Przetarg nieograniczony - Remont - odnowa drogi dojazdowej na osiedlu Krasińskiego w Węgrowie

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont – odnowa drogi dojazdowej na osiedlu Krasińskiego w Węgrowie ”za [...]

przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2012/2013 w Węgrowie"

Węgrów, dnia 21.08.2012 r.     FE. 271.7.4.2012     Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2012/2013 w [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Przebudowa - remont nawierzchni drogi gminnej Zelce I na odcinku od km 0+000 do km 0+286,19

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa – remont nawierzchni drogi gminnej Zelce I na odcinku od km 0+000 do km [...]

Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg miejskich

Węgrów: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg miejskich Numer ogłoszenia: 189382 - 2012; data zamieszczenia: 05.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy śródmiejskiej miasta Węgrowa

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy [...]

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ NA SZKOLNE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz na szkolne ubezpieczenie [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania p.n. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki - odgałęzienie

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki - [...]

wszczęcie postępowania budowa kanalizacji deszczowej na działce 6197/11 w Węgrowie

Węgrów 2012.01.19       GPN.6733.2.2011                                                                                  OBWIESZCZENIE             Zgodnie z [...]

Przetarg nieograniczony na przebudowę oświetlenia ulicznego w mieście Węgrów część południowa

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oświetlenia w mieście Węgrów część południowa” za [...]

Przetarg nieograniczony na przebudowę remont i zmianę sposobu użytkowania budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgrowie wraz z zagospodarowaniem dziedzińca

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku Miejskiej [...]

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi edukacyjnej w ramach projektu "Szkoła uczy, wychowuje, pomaga - cykl zajęć dodatkowych dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Węgrowie"

ZAWIADOMIENIE   Burmistrz Miasta Węgrowa   zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi edukacyjnej w ramach Projektu „Szkoła uczy, wychowuje, pomaga – [...]

Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Węgrowie za najkorzystniejszą ofertę została uznana [...]

Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia następstw [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w Węgrowie

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez rozbudowę ulic lokalnych w Węgrowie - ul. Palloniego i ul. Mistrza Twardowskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Węgrowa , ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów, woj. [...]

Rozbiórka napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i linii napowietrznej SN 15 kV kolidującej z budową obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka napowietrznej linii SN 15kV i słupowej stacji [...]

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Węgrowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Węgrowa , ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów, woj. [...]

Przetarg nieograniczony na dostawę żwiru i piasku do prac na drogach miejskich

ZAWIADOMIENIE Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żwiru i piasku do prac na drogach miejskich za najkorzystniejszą ofertę została uznana [...]

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn.: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Węgrowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Miasto Węgrów – ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów, ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Węgrowie Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego

ZAWIADOMIENIE Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania : Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - os. Błonie - Budowa ulicy Obrębowej i Skośnej

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez [...]

Bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie Węgrowa

ZAWIADOMIENIE  Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące oczyszczanie dróg i ulic na terenie miasta Węgrowa za najkorzystniejszą ofertę [...]

Przetarg nieograniczony na budowę odcinka ulicy Wiejskiej

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka ulicy Wiejskiej w Węgrowie od km 0+116,5 do km 0+298,5” [...]

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie – etap III

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja [...]

przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012 w Węgrowie – Stadion Miejski”

  Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania p.n. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją Rewitalizacji Rynku Mariackiego w Węgrowie"

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem [...]

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie"

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie” za najkorzystniejszą [...]

Usprawnienie ruchu kołowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę dróg lokalnych w Węgrowie - ul. Kołłątaja i ul. K. Szamoty

OGŁOSZENIE   Miasto Węgrów – ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów, ogłasza przetarg nieograniczony na:  „Usprawnienie ruchu kołowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę dróg lokalnych w Węgrowie – ul. [...]

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Węgrowie

  ZAWIADOMIENIE Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Węgrowie za [...]

Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie Węgrowa

ZAWIADOMIENIE Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta Węgrowa za najkorzystniejszą ofertę została [...]

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 420873 Węgrów - Karolew na odcinku od km 0+000 do km 0+200

  OGŁOSZENIE   Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 420873W Węgrów- [...]

Budowa sieci wodociągowej w Węgrowie ul. Kościuszki - Nowiny

  OGŁOSZENIE  Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego     w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Węgrowie ul. [...]

Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - Al. Partyzantów i ul. Szeroka

  OGŁOSZENIE   Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie [...]

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - Aleja Partyzantów i ul. Szeroka"

    OGŁOSZENIE     Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „ Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem [...]

Wymiana okien w lokalach komunalnych w Węgrowie

  OGŁOSZENIE     Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana okien w lokalach komunalnych w [...]

Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko – siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie – osiedle Błonie

  OGŁOSZENIE     Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie [...]

Przetarg nieograniczony na "Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - ciąg ulic: Wiejska - Racławicka - Połaniecka wraz z drogami dojazdowymi

  OGŁOSZENIE       Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie [...]

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej personelu w placówkach oświatowych

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach [...]

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej i ul. B. Joselewicza oraz przebudowa ul. B. Joselewicza

 OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej i ul. B. [...]

przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych

Zawiadomienie o wyborze oferty Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące oczyszczanie dróg i ulic na terenie miasta Węgrowa za najkorzystniejszą [...]

Świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta nr 1 [...]

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WĘGROWIE – ETAP II

  Węgrów, 21.05.2009r. FE. 341/3/6/09 OGŁOSZENIE   Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w [...]

Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę dróg lokalnych w Węgrowie – ul. Barbasiewicza, Broniewskiego i ul. Kleeberga

  OGŁOSZENIE     Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko – siedleckim poprzez [...]

Ogłoszenie o przetargu na Sportowo – rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Węgrowie – budowa zespołu boisk

  OGŁOSZENIE       Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sportowo – rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Węgrowie [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie Węgrowa w sezonie zimowym 2008/2009"

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie Węgrowa za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykorzystanie Doliny Liwca do celów turystycznych – etap II. Budowa oświetlenia terenu starorzecza rzeki Liwiec wraz z rozbudową ciągu pieszo-rowerowego i budową dojazdu gospodarczego".

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych – etap II. Budowa [...]

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Gdańskiej od km 291 551 do km 295 288

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Gdańskiej ok. km 291 551 do km 295 288 za [...]

Budowa sieci wodociągowej w Węgrowie (Nowiny, ul. Różana, Al. Solidarności, Ruszczyzna)

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej w Węgrowie (Nowiny, ul. Różana, al. Solidarności, Ruszczyzna) za [...]

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Węgrowie

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Węgrowie za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta nr [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykorzystanie Doliny Liwca do celów turystycznych - etap II. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego (ulica Kwiatowa) wraz z budowa kanalizacji deszczowej i przebudową przepustu"

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Wykorzystanie Doliny Liwca do celów turystycznych – etap II. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego (ul. Kwiatowa) [...]

Adaptacja i budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik2012 pryz Gimnazjum w Węgrowie

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Adaptację i budowę boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 przy Gimnazjum w [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „„Budowa ulic w Węgrowie Zadanie 1 Budowa ulic na Osiedlu Błonie w Węgrowie obejmująca odcinki ulic Mickiewicza, Powstańców i Orzeszkowej Zadanie 2 Budowa ulic na Osiedlu Kościuszki w Węgrowie - ulica Spacerowa”

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ulic w Węgrowie : Zadanie 1 Budowa ulic na Osiedlu Błonie w [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Miasta Węgrowa - teren Miedzanka

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Miasta Węgrowa – teren Miedzanka za [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Węgrów Bagno – etap I (ul. E. Orzeszkowej i ul. Różanej)”

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Węgrów Bagno – etap i (ul. E. [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij